Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Părtile contractante

SC Events Services Consulting  SRL  prin agentia C&AE  BUSINESS TRAVEL,  cu sediul social in Bucuresti, str. Emil Racovita, nr.27, bloc A3, ap 28, sector 4, punct de lucru in Bucuresti, str. Nitu Vasile, nr 42, bloc 2, apartament 2, scara 1, parter, cod fiscal RO 17656744, înregistrata la Registrul Comerţului  sub numărul J40/10031/2005 cont bancar RO71RZBR0000060006655449 deschis la banca Raifeissen Bank Sucursala Berceni, licenta de turism nr. 5602/2010, tel/fax 031.800 6332, e-mail office@sejurturism.ro, operator de  date cu caracter personal inscris sub nr. 18637 ,polita de asigurare nr 46574/02.03.2018 emisa de societatea OMNIASIG, cu sediul in Bucuresti, strada Aleea Alexandru nr. 51, Sector 1, telefon 021.405.7420, reprezentată de Eugenia Stamate , avand functia de director, denumita in cele ce urmeaza AGENTIE VANZATOAREsi

Turistul/reprezentantul turistului,

au convenit la încheierea prezentului contract.

Capitolul I.OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agentie a pachetului de servicii turistice  înscris în voucher, bilet de odihnă - tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract si eliberarea documentelor de plată.

Pachetul de servicii este vandut de C&AE Business Travel in calitate de agentie detailista , in contul agentiei turoperatoare.

Servicii contractate:
In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport, etc), agentia va oferi turistului o varianta alternativa, sau va returna integral avansul.

Turisti : Numele persoanelor inscrise in excursie:

     

Capitolul II. PRETUL

Preţul total al contractului este......şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A-ul.
Daca factura emisa de Agentie este exprimata in valuta (eur, usd), aceasta se va achita in aceeasi moneda. In cazul in care, la cererea turistului, factura emisa de catre Agentie va fi exprimata in lei, aceasta se va intocmi la cursul comunicat de agentie din ziua emiterii facturii.

Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma neachitata.

Cap III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI

1. a) In cazul în care Agentia este nevoită să modifice  una din prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel putin 15 zile calendaristice inaintea plecarii. b) Aparitia cu mai putin de 15 zile inainte de plecare a unor situatii neprevazute de Agentie si nedeterminate de aceasta, cum ar fi: schimbarea hotelului fara a avea insa o categorie inferioara, schimbarea companiei aeriene sau a orarului de zbor, neindeplinirea grupului minim in cazul grupurilor, neobtinerea vizelor pentru toti participantii la excursie, modificarea taxelor de aeroport, aparitia unor situatii de forta majora, determina obligatia Agentiei de a informa turistul imediat ce ia la cunostinta de modificarea intervenita. Astfel de situatii nu sunt considerate a modifica prevederile esentiale ale contractului si nu constituie motiv de retragere.
2. Agenţia poate modifica preţul contractului,functie de variatia costurilor de transport, redevenţelor, taxelor de aeroport, taxelor de turist, cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in nici un caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice dinaintea plecarii.  Prevederile art. 1lit. b se aplica in mod corespunzator.
3. In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor,  inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care  situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, clientul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.
4. In cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice, fara majorarea pretului, respectiv serviciile oferite sa fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul  călătoriei turistice(cu exceptia excursiilor optionale care nu sunt cumparate de la Agentie ci de la agentii locale) .
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le  acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare   transportul retur al turistului la locul de plecare şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate (în funcţie de gradul dovedit de nerespectare a obligaţiilor din contract)
5. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) cand neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor se datorează turistului;
b) cand neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, cauze naturale care impiedica desfasurarea transportului si/sau a cazarii, greve, demonstratii etc). Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului , urmare a intarzierii curselor (inclusiv charter),  pierderilor de bagaje, si a altor imprejurari asupra carora transportatorul aerian poarta singura raspundere, si nu este obligata sa ramburseze c/valoarea serviciilor achizitionate.
6. Agenţia informeaza in scris turistul, in „Programul turistic” care face parte integranta din prezentul contract, asupra tuturor obligatiilor acesteia.
a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numărul de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale   autorităţilor locale care pot ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentanţe sau autorităţi locale nu există, turistul trebuie să dispună de un număr de apel de urgenţă sau de orice altă informaţie care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;
c) pentru călătoriile şi şederile minorilor, informaţii care să permită stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul şederii copilului;
7. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care  poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii.
Sumele aferente excursiilor optionale nu se incaseaza in numele si pentru Agentia C&AE Business Travel. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele cumparate de la receptia hotelurilor, intrucat persoanele participante vor avea la dispozitie un mijloc de transport care ii va duce si ii va aduce la hotelul respectiv ,ghidul excursiei si dupa caz ghid local .
Pretul excursiilor este  calculat pentru un grup minim de aproximativ 25 pax . La un numar mai mic de participant pretul poate fi majorat proportional.

8.In cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, Transportatorul Aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

Cap IV.DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI

1. In cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul (daca este posibil), unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. In acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează şi încheie un alt contract cu noul turist. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a costurilor suplimentare posibile ( taxa viza , bilet avion,etc)  apărute cu ocazia acestei cedări.
2. In cazul sejururilor de odihnă şi/ sau de tratament, turistul are obligatia să respecte programul de acordare a serviciilor(de ex in Romania, in statiunile de pe litoral check-in-ul se face  la ora 18:00 iar check-out-ul la ora 12:00). In functie de destinatie check-in-ul si check-out-ul se pot modifica.
2.1. Cu exceptia cazului in care se contracteaza pachete turistice care includ transportul (cand transferul se va efectua de la aeroport la hotel si retur), transferul se va efectua la cerere de la/ la aeroport sau gara centrala, daca sistemul de rezervari permite. In acesta situatie, orice anulare va atrage conditiile aplicabile ale furnizorului (IATA, DerTour, Amadeus, Schmetterling,alte sisteme,Costa Crociere, Royal Caribeean etc).
3. In cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a tuturor sumeloraferente calatoriei turistice plătite de acesta.
4. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap.IV pct.1 a , hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor, sau
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.
4.1 In cazul în care turistul reziliază contractul la termen, fara penalizari  sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară;
b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea  diferenţei de preţ;
c) să  i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului.
4.2. In toate cazurile menţionate turistul poate să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a) anularea s-a făcut din cauza nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat  turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării.
b) anularea s-a dispus ca urmare a unui caz de forţă majoră,definita legal de Camera de Comert din Romania (circumstanţe imprevizibile independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările),
c) anularea s-a făcut din vina turistului.
4.3 In cazul in care, turistul opteaza pentru un alt hotel decat cel pentru care a facut rezervarea si plata serviciilor, responsabilitatea financiara a  renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului in limita posibilitatilor, turistul urmand a suporta eventualele diferente de pret, dupa caz.
5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment în tot sau în parte, contractul iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, inclusiv in cazul aparitiei situatiilor de imbolnavire a turistului, evenimente familiale ale acestuia sau alte astfel de situatii care nu sunt asimilate fortei majore. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract. Despăgubirea se poate ridica la maximum preţul călătoriei turistice.
6. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie in cazul in care aceste taxe nu sunt incluse in pachetul de servicii achizitionat (sunt taxe locale ).
7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi / sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice. Clasificarea unitatilor de cazare si a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare tara in parte, turistul ia act si este de acord cu aceasta. Responsabilitatea clasificarilor apartine in exclusivitate autoritatilor de resort ale tarilor respective.
8. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc), acesta va indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, agentia recomanda si consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro.
9. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractului se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care s-au achitat serviciile.

10. Agentia de turism recomanda turistilor contactarea acesteia cu 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc) Turistul ia la cunostintă faptul, că perioada sejurului include si ziua plecării si ziua întoarcerii. Prin semnarea contractului sau prin rezervarea pachetului turistic, turistul declară faptul, că a luat la cunostintă si acceptă toate conditiile de călătorie prevăzute în oferta C&AE  Business Travel prezentate în catalog, pagina web www.sejurturism.ro sau sub alte forme în scris).

Capitolul V. RENUNTARI/MODIFICARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI

1. .Daca  turistul renuntă din vina sa sau din motive independente de Agentia de Turism C&AE  Business Travel, în calitate de agentie vanzatoare, la pachetul de servicii turistice, care face obiectul prezentului contract, sau solicită modificarea rezervării confirmate, ce presupune anularea contractului (modificare perioadă, hotel, program turistic), el datorează Agentiei penalizări după cum urmează:

a) 30% din pretul pachetului , dacă renuntarea se face cu mai mult de 35 de zile calendaristice înainte de data plecării;

b) 50% din pretul pachetului de servicii (din pretul total, incluzând si taxele), dacă renuntarea se face în intervalul 20-35 de zile

înainte de data plecării;

c) 100% din pretul pachetului de servicii (din pretul total, incluzând si taxele), dacă renuntarea se face într-un interval mai mic

de 20 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

Taxa de modificare: 25 euro/persoana + diferentele de pret rezultate ca urmarea a modificarii serviciilor turistice.

Aceste penalizari se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare, anulare, penalizare (ex: programe de Paste, Craciun, Revelion, rezervari individuale, croaziere ( Royal Caribbean, Costa Crociere,etc), destinatii exotice).
In acest caz se aplica regulile speciale ale fiecarui program in parte, astfel :
- pentru cursele charter - conditii speciale fiecarei destinatii, specificate in Programul Turistic si brosura (daca este cazul)
- pentru excursii - conditii speciale fiecarui program in parte, specificate in Programul Turistic;
- pentru rezervarile de turism individual si croaziere, conditiile speciale ale fiecarui sistem de rezervari on - line (ex.: Dertour , Amadeus - conditiile IATA ,  Schmetterling etc).
- pentru actiuni speciale (campionate sportive, evenimente culturale etc), conditiile specifice mentionate in programul Turistic furnizat si brosura (daca este cazul).

In cazul biletelor de avion, penalizarea este de 100% din momentul emiterii.

Daca ati ales mai multe servicii la tarife individuale, penalizarile de reziliere se calculeaza individual, iar in final se cumuleaza. 6.1.3. Taxele de viza nu sunt rambursabile. In cazul refuzului autoritatilor de acordare a vizei, contractul se anuleaza aplicand penalizarile retinute de furnizorii de servicii ai Agentiei. 6.1.4. Ofertele care beneficiaza de Early booking se supun urmatoarelor conditii speciale: - trebuie achitate integral pana la data mentionata in contract. In caz contrar, acestea se vor recalcula la tariful standard; - orice modificare ulterioara adusa unei rezervari care a beneficiat de reducerea Early booking aplicata duce la pierderea reducerii respective; - penalizarea este 100% in cazul anumitor rezervari care au beneficiat de Early booking, daca funrizorul de servicii le impune Agentiei. In cazul ofertelor speciale sau last minute, conditiile speciale de penalizare se vor preciza in mod explicit si le anuleaza pe cele standard.

Exceptie de la cazurile indicate mai sus fac pachetele care au alte conditii de inscriere sau de decomandare, stabilite de furnizori altii decat touroperatorul. Aceste conditii vor fi precizate in mod expres in oferte.
2. Pentru biletele de odihnă si/sau de tratament cumpărate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia, respectiv se vor aplica penalizările aferente renuntării la contract.

4. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România si autoritătile din tara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

5. Penalizările echivalente cu pretul contractului se aplică si în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la granită de către politia de frontieră.

6. Turistul are obligatia să depună în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la  sediul Agentiei la care a achitat serviciile cu minim  20  zile  inainte de inceperea serviciilor . În caz contrar, cererea de renuntare nu este luată în considerare.

7. Agentia va acorda despăgubiri în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract. Pentru daunele materiale cauzate de nerespectarea de către agenţia de turism organizatoare a serviciilor cuprinse în contract, responsabilitatea acesteia privind despăgubirea turistului nu poate depăşi de două ori preţul pachetului de servicii turistice înscris în contract

8. Modificarea contractului la solicitarea turistului, altele decât cele prevăzute special în prezentul contract si care presupun anularea contractului, se taxează cu 25 Euro/persoană.

In cazul in care turistul care a contractat servicii turistice cu agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat de catre agentie pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat iar agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului, cu retinerea integrala a sumelor platite de catre turist pana la acea data.

Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale

Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.

Toate sumele mentionate mai sus din prezentul contract, se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

Capitolul VI. RECLAMATII

1.In cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice prestate de Agentie, acesta va comunica de indata prestatorului de servicii turistice de la fata locului toate deficientele constatate, solicitand remedierea acestora. In cazul in care acestea nu sunt remediate, turistul are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat ce se va transmite prompt atat Agenţiei, cat şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).
2.Atat Agenţia, cat şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. In cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, inregistrata, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei. Agenţia urmeaza ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului, in scris, raspunsul

Capitolul VII. Asigurări 
Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei, de la care achiziţionează pachetul de servicii turistice, conform Ordinului nr. 235 din 6 iunie 2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism, modificat si completat prin Ordinul nr. 562/2014, respectiv la OMNIASIG, cu sediul in Bucuresti,
strada Aleea Alexandru nr. 51, Sector 1, telefon 021.405.7420, Polita seria nr. 46574/02.03.2018. In cazul în care pachetul vandut de C&AE Business Travel  in calitate de agenţie detailistă, turistul este asigurat pentru insolvabilitatea sau falimentul agenţiei de turism touroperatoare în contul căreia este vândut pachetul de servicii.  În cazul în care asiguratul nu efectuează repatrierea turistului, turistul are obligaţia de a anunţa imediat asigurătorul prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie asigurătorul nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile prezentei poliţe de asigurare. In cazul în care turistul solicită de la asigurat rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către asigurat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii. Turistul are obligaţia de a notifica asigurătorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată asiguratului privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute mai sus. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către asigurat, turistul nu a primit sumele solicitate de la asigurat, are loc evenimentul asigurat.

În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat turistul are obligaţia de a transmite asigurătorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative:a)contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice; b)confirmările de primire precizate mai sus c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului,  în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist; d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum şi sumele necesare repatrierii acestuia. Din despăgubire se scade franşiza menţionată pe poliţă, daca este cazul. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către asigurător a documentelor justificative de la turist. In cazul în care după plata despăgubirii asiguratul plăteşte debitul către turist, turistul are obligaţia de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la asigurat a sumelor reprezentând debitul.
Agentia recomanda si incheierea unei polite storno pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare din motive de forta majora, precum si a unor polite facultative pentru asistenţă în caz de boală, accidente şi altele asemenea, contract de asigurare pentru bagaje, etc

Capitolul VII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta si sunt următoarele:

a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz;

b) programul turistic, în cazul actiunilor turistice.

c) cataloagele/ofertele agentiei si informatiile/conditiile aferente

Capitolul IX. DISPOZITII FINALE

1. Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectareaprevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

3. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta si dacă documentul contine informatiile prevăzute de art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

4. "Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC Events Services Consulting SRL este operator de date cu caracter personal inscris sub nr. 18637 si prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin acest document, avand ca scop colectarea datelor pentru emiterea biletelor de avion , furnizarea de servicii turistice si a serviciilor de cazare. Prin furnizarea datelor dumneavoastră personale, înţelegeţi şi sunteţi de acord cu transferarea acestora către companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii nostri contractuali din tara si/sau strainatate. Administrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară pentru furnizarea serviciilor de mai sus sau pentru o durata de 5 ani de la data incheierii contractului. Dacă, pe viitor, compania va fi achiziţionată de o terţă parte, este posibil ca datele să fie transmise pentru continuarea fără probleme a activităţii de afaceri. Furnizăm datele dumneavoastră autorităţilor competente şi forurilor de judecată la cerere şi în cazul in care acest lucru este solicitat de legislatia relevanta."

5. În cazul în care unul dintre articolele din contract este declarat nul, restul dispozitiilor contractuale rămân valabile.